Categoriearchief: Cursus

Maak gebruik van Lean production

Wanneer je als klant een product bestelt wil je natuurlijk het liefste dat dit zo snel mogelijk geleverd wordt. Bedrijven hebben echter nog wel eens te maken met wat vertraging in het proces. Om dit te voorkomen wordt er vaak geprobeerd een proces van lean production te gebruiken waarbij geen fouten gemaakt worden maar waarbij ook geen verspilling optreedt in het gehele proces.

Kies voor een lean basis cursus

Om precies te weten hoe je lean production kunt implementeren in je bedrijf kies je eerst voor het volgen van een cursus. In de cursus bij Kenteq, die alleen op het bedrijf waarvoor deze bestemd is wordt gegeven, leer je als cursist hoe een product foutloos gemaakt en geleverd kan worden. Dit kan per klant verschillend zijn en dat maakt het proces nu juist ingewikkeld. Met behulp van de lean basis cursus leer je gebruik maken van de juiste methodes door middel van het uitvoeren van opdrachten, oefeningen en rollenspelen.

Inhoud van de lean basis cursus

In de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende zaken. Ten eerste wordt er gekeken naar lean production. Er wordt gekeken of je processen kunt optimaliseren door verspilling tegen te gaan en je maakt kennis met lean production door het hele productieproces te simuleren. Daarnaast is er aandacht voor de 5S-methode. Ook dit gebeurt door middel van oefeningen en hierbij wordt gekeken naar hoe je verspilling tegen kunt gaan in een proces met behulp van selecteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematisch verbeteren. Ook wordt er gekeken hoe je door het aanbrengen van een bepaalde structuur het proces kunt verbeteren.

Oefenen en in praktijk brengen

Door te oefenen met echte producten waar in het bedrijf mee gewerkt wordt maakt dit de situatie realistisch voor de cursisten en kunnen ze meteen alles wat ze geleerd en bedacht hebben toepassen in de eigen werkpraktijk.

Wat doe jij als het er op aan komt

EHBO in alle omstandigheden

We hebben het allemaal wel eens in onze naaste omgeving meegemaakt. Een collega of familielid heeft een ongeluk met een mes en loopt een slagaderlijke bloeding op. Gelukkig is er altijd wel iemand in de buurt die de bloeding kan stelpen en die weet hoe je een tourniquet moet aanleggen. Wat nou als dat niet het geval is? Wat nu als jij degene bent die een bloeding moet stelpen en die een leven moet redden; je vraagt je vast wel eens af of jij dat kan. Het is dan ook goed om te weten dat je een EHBO cursus kan volgen waarbij jij leert hoe je moet handelen in levensreddende situaties en in afwachting van de hulpdiensten.

EHBO in al zijn facetten

Werk jij met kleine kinderen, dan weet je dat ze tot alles in staat zijn. EHBO verlenen aan een kind is heel wat anders dan aan een volwassene. Het is dan ook goed om je te specialiseren in EHBO door een cursus kinder-EHBO te volgen. Om te voorkomen dat je de foute handelingen leert moet je erop letten dat je een cursus volgt bij  een lesinstituut wat door het Oranje Kruis gecertificeerd is. Werk jij in een specifieke setting en zal een standaard cursus niet aansluiten bij de situatie bij jou op de werkvloer, dan doe je er goed aan om een cursus EHBO in-company te volgen.

Wat te doen bij een terroristische aanslag

De terreurdreiging in ons land wordt steeds wat ernstiger. Het is een fout om te denken dat de hulpdiensten gelijk ter plaatse zijn wanneer er een aanslag plaatsvindt. De reden waarom in het buitenland zoveel mensen sterven bij een dergelijke aanslag is dat niet iedereen weet hoe een ernstige bloeding gestelpt moet worden. Het klinkt als een horror scene, maar de meeste sterfgevallen zijn bij een dergelijke aanslag het gevolg van hevige bloedingen. De cursus Stop het bloeden gaat dan ook verder dan een pleister plakken. Je leert levensreddend bezig zijn in extreme situaties op het scherpst van de snede.