Maak gebruik van Lean production

Wanneer je als klant een product bestelt wil je natuurlijk het liefste dat dit zo snel mogelijk geleverd wordt. Bedrijven hebben echter nog wel eens te maken met wat vertraging in het proces. Om dit te voorkomen wordt er vaak geprobeerd een proces van lean production te gebruiken waarbij geen fouten gemaakt worden maar waarbij ook geen verspilling optreedt in het gehele proces.

Kies voor een lean basis cursus

Om precies te weten hoe je lean production kunt implementeren in je bedrijf kies je eerst voor het volgen van een cursus. In de cursus bij Kenteq, die alleen op het bedrijf waarvoor deze bestemd is wordt gegeven, leer je als cursist hoe een product foutloos gemaakt en geleverd kan worden. Dit kan per klant verschillend zijn en dat maakt het proces nu juist ingewikkeld. Met behulp van de lean basis cursus leer je gebruik maken van de juiste methodes door middel van het uitvoeren van opdrachten, oefeningen en rollenspelen.

Inhoud van de lean basis cursus

In de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende zaken. Ten eerste wordt er gekeken naar lean production. Er wordt gekeken of je processen kunt optimaliseren door verspilling tegen te gaan en je maakt kennis met lean production door het hele productieproces te simuleren. Daarnaast is er aandacht voor de 5S-methode. Ook dit gebeurt door middel van oefeningen en hierbij wordt gekeken naar hoe je verspilling tegen kunt gaan in een proces met behulp van selecteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematisch verbeteren. Ook wordt er gekeken hoe je door het aanbrengen van een bepaalde structuur het proces kunt verbeteren.

Oefenen en in praktijk brengen

Door te oefenen met echte producten waar in het bedrijf mee gewerkt wordt maakt dit de situatie realistisch voor de cursisten en kunnen ze meteen alles wat ze geleerd en bedacht hebben toepassen in de eigen werkpraktijk.